Κέα Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαφημίσεις Google

Κέα Χρήσιμες Πληροφορίες

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας
  Τηλ. 22880 22079

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • Λιμεναρχείο Λαυρίου
  Τηλ. 22923 20400

 • Λιμεναρχείο Κορησσίας Κέας
  Τηλ. 2288 21344

 • Λεωφορεία ΚΤΕΛ Αττικής
  Τηλ. 210 8808080

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Αστυνομικό Τμήμα
  Τηλ. 2288021100 

 • Δήμος Κέας
  Τηλ. 22883 60000
  kea.gr

 • Κέντρο Κοινότητας
  Τηλ. 22880 21589

 • ΚΕΠ Κέας
  Τηλ. 22880 21150

 • Τουριστικές Πληροφορίες
  Τηλ. 22880 21500

ΥΓΕΙΑ

 • Περιφερειακό Ιατρείο Κέας
  Τηλ. 22880 22200

Δήμος Κέας

Αρχική Σελίδα

Διαφημίσεις Google