Οθωνοί Χρήσιμες Πληροφορίες

Οθωνοί Χρήσιμες Πληροφορίες

Οθωνοί Πρόσβαση

Στους Οθωνούς αλλά και στα υπόλοιπα Διαπόντια νησιά μπορείτε να φθάσετε ακτοπλοϊκά από την Κέρκυρα.
Το ταξίδι με ενδιάμεσες στάσεις στην Ερείκουσα και στο Μαθράκι είναι κατά προσέγγιση 4 ώρες.

Χρήσιμα Τηλέφωνα

  • Δημοτική Κοινότητα Οθωνών
    Τηλ. 26630 72132

  • Λιμενικός Σταθμός Oθωνών
    Τηλ. 26630 72280

  • Περιφερειακό Ιατρείο Οθωνών
    Τηλ. 26630 71550

Οθωνοί Χρήσιμες Πληροφορίες

 

Δήμος Κέρκυρας 

Αρχική Σελίδα