Οινούσσες Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαφημίσεις Google

Οινούσσες Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών
  Τηλ. 22710 55182

 • Πνευματικό Κέντρο Οινουσσών
  Τηλ. 2271351300
  Τηλ. 2271351312

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • Υπολιμεναρχείο Οινουσσών
  Τηλ. 22710 55394

ΥΓΕΙΑ

 • Περιφερειακό Ιατρείο
  Τηλ. 22710 55300

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Αστυνομία
  Τηλ. 22710 55222

 • Δήμος Οινουσσών
  Τηλ. 2271351300
  Fax: 22713 51330
  oinousses-municipality.gr

 • ΕΛΤΑ
  Τηλ. 22710 55398

 • ΚΕΠ Οινουσσών
  Τηλ. 2271351318

Δήμος Οινουσσών

Αρχική Σελίδα

Διαφημίσεις Google