Πάτμος Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαφημίσεις Google

Πάτμος Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

 • Ιερά Μονή Ιωάννου του Θεολόγου
  Τηλ. 22470 20800
  patmosmonastery.gr

 • Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής
  Τηλ. 22470 31256
  zoodohospigipatmos.gr

 • Ιερά Μονή Ευαγγελισμού
  Τηλ. 22470 31276

 • Ιερό Σπήλαιο Αποκαλύψεως
  Τηλ. 22470 31234

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • Blue Star Ferries
  Τηλ. 210 8919800
  bluestarferries.com

 • Λιμεναρχείο Πάτμου
  Τηλ. 22470 31231

 • Λιμεναρχείο Πειραιά
  Τηλ. 210 4226000
  Τηλ. 2132147600

 • Ραδιοταξί Πάτμου
  Τηλ. 22470 31225

Πάτμος Χρήσιμες Πληροφορίες

Πάτμος Χρήσιμες Πληροφορίες

ΥΓΕΙΑ

 • Κέντρο Υγείας Πάτμου
  Τηλ. 2247360000

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου
  Τηλ. 22470 31303

 • Δήμος Πάτμου
  Τηλ. 2247 360300
  patmos.gr

 • Δημοτικό Γραφείο
  Τουριστικών Πληροφοριών

  Τηλ. 22470 31666

 • ΚΕΠ Πάτμου
  Τηλ. 22470 31158

 • Ταχυδρομείο Πάτμου
  Τηλ. 22470 31316

Δήμος Πάτμου

Αρχική Σελίδα

Διαφημίσεις Google