Σκύρος Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαφημίσεις Google

Σκύρος Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Αρχαιολογικό Μουσείο
  Τηλ. 22220 91327

 • Μουσείο Μάνου και Αναστασίας Φαλτάϊτς
  Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο
  Τηλ. 22220 91232
  faltaits.gr

Σκύρος Χρήσιμες Πληροφορίες

Σκύρος Χρήσιμες Πληροφορίες

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • Aegean Airlines
  el.aegeanair.com

 • Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου
  Τηλ. 22220 91607

 • Λιμεναρχείο Κύμης
  Τηλ. 22220 22606

 • Λιμεναρχείο Λιναριάς Σκύρου
  Τηλ. 22220 93475

 • ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  Τηλ. 22220 91789
  Τηλ. 22220 92164

  sne.gr

 • Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ευβοίας
  Τηλ. 22210 20400
  ktelevias.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Αστυνομικό Τμήμα Σκύρου
  Τηλ. 2220 91274

 • Δήμος Σκύρου
  Τηλ. 22223 50300
  skyros.gr

 • ΕΛΤΑ
  Τηλ. 22220 91208

 • ΚΕΠ Σκύρου
  Τηλ. 22220 29015

 • ΟΤΕ
  Τηλ. 22220 91299

ΥΓΕΙΑ

 • Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου
  Τηλ. 22220 92222

Δήμος Σκύρου

Αρχική Σελίδα

Διαφημίσεις Google