Χρήσιμες Πληροφορίες Αίγινα

Χρήσιμες Πληροφορίες Αίγινα

Χρήσιμες Πληροφορίες Αίγινα

 • ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
  Οινώνης 3
  Τηλ. Κέντρο 2297320000
  Fax: 22970 25099
  aegina.gr 

 • ΚΕΠ ΑΙΓΙΝΑΣ
  Τηλ. 22970 26222

 • ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  Πλ. Εθνεγερσίας
  Τηλ. 22970 22398

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΛΩΝΑ
  Τηλ. 22970 22637

 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
  Σπ. Ρόδη 16, Αίγινα
  Τηλ. 22970 26401

 • ΝΑΟΣ ΑΦΑΙΑΣ
  Τηλ. 22970 32398

Χρήσιμες Πληροφορίες Αίγινα

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • AEGEAN FLYING DOLPHINS
  Tηλ. 22970 25800

 • ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
  Τηλ. 22970 22328

 • ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
  Τηλ. 22970 32358

 • ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΟΥΒΑΛΑΣ
  Τηλ. 22970 52188

 • ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΝΑΣ
  Τηλ. 22970 22787, 22970 22412

 • ΤΑΞΙ
  Τηλ. 22970 22635

ΥΓΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

 • ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΗΣ
  Τηλ. 22970 24489
  Fax: 22970 26646
  aeginahospital.gr

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
  Τηλ. 22970 22628

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
  Τηλ. 22970 32175

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ
  Τηλ. 22970 71390

Δήμος Αίγινας

Αρχική σελίδα